torsdag 3. juni 2010

Is i magen


Jeg er jo en hund etter is og i sommer kan jeg ende opp med å vinne 100 småis til hele familien!!
Trenger bare flest stemmer her - så er sommergodtet reddet for min del :-)))
Vær snill og stem på meg. Du kan bare stemme en gang. Konkurransen er nå avsluttet og vi vant :-D
----------
I am an icecream-loving dog and this summer I can end up winning 100 small icecreams for the whole family!!
I just need more votes than the rest here - and the summercandy is taken care of:-)))
Please give me your vote. You can only vote once. The contest is now finished and we won :-D

tirsdag 1. juni 2010

Please vote for my mommy

Mamma er med i en konkurranse hvor hun og venninne hennes fra USA kan endelig møtes igjen - i selveste New York... !!!! Trykk på "stem" her for å stemme.

Dette er historien hun skrev og sendte inn om seg selv og hennes 3 au-pair venner:

Aldrende au-pairer
Det var en gang 4 norske jenter som ville utforske verden. Ungdommelige og eventyrlystne valgte de å etterlate venner og familie i gamlelandet og satte kursen mot den sagnomsuste byen New York for å jobbe som au-pairer det neste året. Tilfeldighetene ville at disse fire jentene endte opp i hjem like ved hverandre og nære vennskap ble snart knyttet over bleieskift og barneskrik. Gjennom hele året var de sammen så ofte de kunne og alle fikk de fantastiske minner for resten av livet. Da tiden var inne for å vende nesen tilbake til Norge kom hverdagen i veien for å holde tett kontakt videre. Skole, jobb, barn, sykdom, økonomi og geografi hindret jentene i å treffe hverandre mer enn et par ganger de neste årene. Først 18 år senere ble de alle gjenforent på Facebook og deltok i en fantastisk konkurranse hvor de kunne vinne en tur til New York. Og nå drømmer de om å kunne dra på tidenes jentetur sammen. En gjenforening i byen de forelsket seg i for så mange år siden hadde vært utrolig morsomt – og håpet om en lykkelig slutt på dette eventyret har alle de 4 aldrende au-pairene!! :-)

Vær så snill - hvis du leser dette - stem på mamma. Hver eneste stemme teller og det tar deg bare ca 2 sekunder hver gang. Du kan stemme inntil 1 gang i timen frem til 15. Juli, so hvis du vil hjelpe oss med mer enn en stemme blir vi kjempeglade! Vi er veldig takknemlig for all støtte!

Her er konkurransen. Du stemmer ved å trykke "stem".

-----------
Mommy is competing in a contest where she and her girlfriends from USA finally can meet again - in no place other than New York... !!!! Click on "stem" to vote here.

This is the story she wrote and entered about her 3 au-pair friends and herself:

Aging au-pairs
Once upon a time there were 4 norwegian girls who wanted to explore the world. Youthful and adventurous they chose to leave friends and family back in their native country and set off to the legendary city of New York to work as au-pairs the coming year. Coincidences made these four girls end up in homes nearby eachother and close friendships were soon made over diaperchanges and babyscreams. Throughout the whole year they spend as much time together as possible and they all got amazing memories for the rest of their lives. When the time came for returning to Norway everydaylife got in the way for keeping close contact from there on. School, job, children, illnes, economy and geography made it impossible for the girls to see eachother more than a couple of times during the next years. First after 18 years later they all became reunited on Facebook and participated in an unbelievable contest where they could all win a trip to New York. So now they dream of going on a girltrip of their lives together. A reunion in the city they fell in love with so many years ago would be so much fun - and the hope of a happy ending to this fairytale lives on for all the 4 aging au-pairs!! :-)

Please - Please - Please if you read this - vote for my mommy. Every single vote counts and it only takes you about 2 seconds every time. You can vote up to 1 time every hour until July 15th, so if you're up for voting more than once, please do so!! It's deaply appreciated!!

Here's their conest-entry. Just click on "stem" to give your vote.

Varmt å gå tur om dagen

Puuuh, det er ikke så greit for en liten mops å gå tur midt på dagen sommerstid. Er veldig varmt. Søndag for eksempel, på vei hjem fra Kito la jeg meg i skyggen av en busk og nektet å gå videre. Til slutt måtte mamma løfte meg opp og bære meg et lite stykke. Det er jo ikke lange veien å gå, men jeg ble jo så varm og sliten! Så når jeg kom hjem måtte jeg drikke masse vann, så tørst var jeg!
------------
Puuuuh, it's not so easy for a little pug being outside walking midday during the summer. It's so hot. Sunday for instance, on our way home from Kito I layed down in a shadow from a bush and refused to carry on. In the end mommy had to lift me up and carry me a little bit. It's not that far a distance, but I got so very warm and tired because of the heat! So when I came home I had to drink plenty of water, I was sooo thirsty!